Współpraca i integracja między Narodami. Program 'pro Europa'

FUNDACJA CNPL - CONNECT

Fundacja Rozwoju Współpracy CNPL Connect jest zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających nawiązywaniu porozumienia między ludźmi i instytucjami. Tworzenie atmosfery zaufania i szacunku dla historii, tradycji i kultury oraz propagowania szacunku dla obowiązującego w różnych krajach prawa.

Fundacja stanowi pomost między Państwami, instytucjami, urzędami, uczelniami oraz przedsiębiorstwami. Pomagamy zawiązać partnerstwo na długie lata jednocześnie ułatwiając nawiązywanie kontaktów i spełnienie strategicznych celów. 

Projekty CNPL 2020

Mobirise

Centrum Connect #platformatwojegorozwoju

Mobirise

Business consortium 20ww20 w Warszawie

Bierzemy Udział

Mobirise

Rozwijanie Twojego biznesu. Otwieranie oddziałów.
Pomoc w wejściu na rynki Chin, Austrii, Niemiec, a także innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Mobirise

Organizacja eventów, spotkań okolicznościowych, treningi, szkolenia i możliwość nawiązywania istotnych kontaktów.

Mobirise

Program ochrony zatrudnienia i pracowników zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
ochrona-pracy.pl

Mobirise

Pomoc w organizacji spotkań i eventów okolicznościowych mających na celu nawiązywanie i umacnianie stosunków międzynarodowych.

Mobirise

Organizacja negocjacji w urzędach oraz innych organach Administracji Państwowej.


Mobirise

Rozwój Twojego biznesu w Polsce, Austrii, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz w Chinach i Hongkongu

Mobirise

Zwalczanie nielegalnych praktyk w prowadzeniu biznesu we współpracy i przy wsparciu organów Państwowych. 


Mobirise

Ochrona prawna i reprezentacja interesów przed sądami
i innymi instytucjami Administracji Państwowej.

PARTNERZY

Mobirise
Mobirise
Mobirise

Subskrybuj w celu 

Otrzymywania powiadomień

Build a free web page with Mobirise